GÓP Ý NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KỲ THI ECL

GÓP Ý NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KỲ THI ECL

GÓP Ý NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KỲ THI ECL

15:01 - 21/04/2022

 
 

Từ xưa, các vị minh quân đã đặt chức xuất nạp quan. Vị quan này có nhiệm vụ đi khắp mọi nơi trong đất nước, đến từng thôn cùng ngõ vắng để thấy, nghe và ghi chép lại tình hình cuộc sống của muôn dân, để biết được luật pháp có công bằng hay ơn mưa móc của triều đình có thấm nhuần được hay không để có thể điều chỉnh sao cho phù hợp. Ngoài ra, nhà vua cũng ban chiếu “Cầu lời nói thẳng” hướng tới tầng lớp học giả, trí thức, sĩ phu để nhận được những lời góp ý thẳng thắn nhằm chỉnh đốn rường mối quốc gia, phục vụ công cuộc trị nước và trì nước.
Kỳ thi ECL có mặt tại Việt Nam đến nay đã được gần 01 năm với nhiều thành công và cũng cả nhiều thiếu sót. Các bạn thí sinh là những người trực tiếp tham gia kỳ thi và có được những trải nghiệm rõ ràng và thực tế nhất. Vì lý do này, chúng tôi rất mong sẽ nhận được những góp ý thẳng thắn từ tất cả các bạn để có thể rút kinh nghiệm và cải thiện hơn nữa chất lượng của các kỳ thi ECL.
Các bạn có thể góp ý trong link biểu mẫu sau:
 
Trân trọng!
ECL-Việt Nam