HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬN BẢN SCAN CHỨNG CHỈ ECL

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬN BẢN SCAN CHỨNG CHỈ ECL

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬN BẢN SCAN CHỨNG CHỈ ECL

14:21 - 26/10/2022

Các bạn vui lòng ĐỌC KỸ hướng dẫn này!

Nếu có mong muốn nhận bản scan chứng chỉ trước khi nhận được bản gốc, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ E-Mail info@ecl-vietnam.vn như sau:
Tiêu đề: Đăng ký nhận trước bản scan chứng chỉ ECL
Nội dung:
- Họ và tên
- Ngày, tháng, năm sinh
- Personal-ID (thí sinh tìm lại trong E-Mail báo lịch thi)
- Địa chỉ E-Mail (là địa chỉ mà qua đó thí sinh đã nhận được kết quả thi)
- Đã tham dự kỳ thi tháng … năm …
- Địa điểm thi

Các bạn chú ý cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin. Nếu thông tin sai lệch hoặc giả mạo gây ra các vấn đề liên quan đến thông tin, hồ sơ và các thủ tục khác, các bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trân trọng!
ECL-Việt Nam