THỦ TỤC XIN HOÃN THI

THỦ TỤC XIN HOÃN THI

THỦ TỤC XIN HOÃN THI

11:05 - 13/04/2022

Thí sinh chỉ được phép hoãn thi 01 lần duy nhất sang kỳ thi ngay sau đó và cũng không thể thay đổi địa điểm thi đã đăng ký ban đầu. Nếu đăng ký thi cả 04 kỹ năng, thí sinh không thể hoãn thi 01 cụm kỹ năng và cũng không thể hoãn thi 01 kỹ năng lẻ.

Thí sinh muốn hoãn thi hãy gửi Email tới info@ecl-vietnam.vn, trong đó:

Chủ đề: Đăng ký hoãn thi tháng … năm …

Nội dung:

- Họ và tên

- Ngày, tháng, năm sinh

- Nơi sinh

- Trình độ đã đăng ký

- Kỹ năng đã đăng ký

- Mã code (là mã bao gồm cả chữ cái và chữ số)

- Đính kèm hình ảnh chứng minh đã thanh toán lệ phí hoãn thi

Nếu hoãn thi vì lý do bất khả kháng (tai nạn, bệnh tật, v.v…), thí sinh được hoãn thi miễn phí nhưng phải cung cấp đầy đủ bằng chứng.

Nếu hoãn thi vì lý do cá nhân, thí sinh phải đóng lệ phí hoãn thi là 20% của tổng lệ phí thi đã đóng, VD: thí sinh đăng ký thi B1 04 kỹ năng, lệ phí đã đóng là 3.500.000 VNĐ, lệ phí hoãn thi là 20% của 3.500.000 VNĐ là 700.000 VNĐ. Lệ phí đóng vào tài khoản:

- Tên tài khoản: PHAM THI KIM HOA

- STK: 108866891981

- Ngân hàng: TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Hoàng Mai

- Cú pháp: Mã code + đóng lệ phí hoãn thi

Chúng tôi chỉ tiếp nhận xử lý thông tin khi đã nhận được lệ phí. Sau khi đóng lệ phí hoãn thi, thí sinh không thể thay đổi bất kỳ thông tin gì nữa.

Trân trọng!

ECL-Việt Nam